2H Pilsētas Piedzīvojumu Orientēšanās

15.Feb.
Čiekurkalns 45.Vsk.

10:00 Reģistrācija
11:00 Starts

Pasākumu atbalsta

Kas ir spalgonis?

Spalgonis ir pilsētas piedzīvojumu orientēšanās, ko organizē Vadātājs, ar 2h kontrollaiku. Atzīmēšanās ar mobilo telefonu. Starts individuāls, bet var arī komandā. Dodies distancē skrienot vai arī uz velo. Pasākums notiek Čiekurkalnā, piedāvājot dalībniekiem iepazīt Rīgu no cita skatu punkta. Kopējais starts plkst. 11:00.

Kas ir piedzīvojumu orientēšanās?

Pilsētas piedzīvojumu orientēšanās ir pasākums, kurā dalībniekiem ierobežotā laikā individuāli vai komandā jāapmeklē kontrolpunkti (KP) pašu izvēlētā secībā. Uzdevums ir, brīvi orientējoties noteiktā apvidū, ar kartes un kompasa (iespējams arī bez kompasa) palīdzību iegūt pēc iespējas vairāk ieskaites punktu, ko piešķir par KP apmeklējumu. Punktu vērtību nosaka pirmais KP cipars.

Stāsts par Vadātāju

Vadātājs ir gars, kas maldina cilvēkus - novirza tos uz nepareiza ceļa, īpaši mežos. Vadātājus saista ar neaizgājušiem gariem. Tie parādoties cilvēka miesās un piesoloties par ceļa biedru tiem, kuri vieni paši kaut kur patālu ejot. Citureiz viņš pats nemaz neesot redzams, tikai apmānot braucējam vai gājējam acis tā, ka tas vairs nezina, kurp iet. Dažreiz atkal tikai viņa balss esot dzirdama, un tā esot tāda, kā viņš kliedzis vai slīcis. Bieži vien viņš parādoties arī kāda kustoņa izskatā. Daudzreiz Vadātājs cilvēku pievedot pie pašas nelaimes malas - pie ezera, dziļas upes krasta utt. Tāda vadāšana varot notikt pat pie pašu mājas. Ja vadājamais pārvietojas braukšus, tad esot vislabāki laist zirgam savu vaļu - tad tas atrodot īsto ceļu, jo pie zirga vadātājs neķeroties.

Ticējumi vēsta, ka, apmaldoties mežā, jāpārauj kājas no labās uz kreiso, lai Vadātājs atstājas.

Nolikums

Sacensību norise:
1. Reģistrējies sacensībām www.vadatajs.lv
2. Ierodies
45. Vidusskolā plkst. 10:00
3. Reģistrē savu dalību un saņem karti.
4. 11:00 kopīgs starts visām grupām
5. Skrien vai minies 2h.
6. Sacensības biedzas, kad esi noskenējis kodu "FINISH".
7. Rezultātus uzzini pasākuma
Facebook lapā
8. Apbalvošana plkst. 13:30.

Dalībnieku grupas:
MO - vīrieši no 18 gadu vecuma
WO - sievietes no 18 gadu vecuma
MO40+ - vīrieši no 40 gadu vecuma
WO40+ - sievietes no 40 gadu vecuma
Velo M - vīrieši no 18 gadu vecuma
Velo W - sievietes no 18 gadu vecuma
Dalībnieku vecums tiek noteikts uz sacensību dienu - 16.01.2019

Sacensību laiks:
Distancē var doties ar kājām vai velo. Reģistrācija un karšu saņemšana atvērta no 10:00 (starts 11:00). Kontrollaiks - divas stundas. Par katru kavēto minūti dalībniekam tiek atņemts viens punkts. Pēc kavētām 15 minūtēm dalībnieks tiek diskvalificēts.

Distance, atzīmēšanās:
Atzīmēšanās notiek, nolasot QR kodus kontrolpunktos. Punktu vērtība kartē no divi līdz 10. Katram dalībniekam nepieciešams uzlādēts mobilais telefons ar lejupielādētu mobilo aplikāciju. Tā darbojas gan uz Android (no 5.0), gan iOS (no 10.0) ierīcēm.

Karte:
Kartes mērogs 1:15000 (A3 formāts). Kartes pamatne būs veidota no karšu izdevniecības OPENSTREET materiāliem.
Katram tiks piešķirta viena karte.

Pieteikšanās:
Online www.vadatajs.lv līdz 40 stundām pirms starta laika. Pēc tam - pasākuma norises vietā, ja ir pieejamas brīvas kartes.

Dalības maksas:
Reģistrējoties online - 10 EUR visiem dalībniekiem. Pasākuma norises dienā - 12 EUR. Tiem, kuri ir pieteikušies, bet neierodas - 5 EUR.

Rezultāti, vērtēšana un kopvērtējums
Sacensību rezultāti tiks publicēti Vadātāja Facebook lapā.Ja vairākiem dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, uzvar tas, kurš punktus savācis īsākā laikā. Pārsniedzot kontrollaiku, par katru (nepilnu) minūti tiek atņemts viens punkts.

Apbalvošana
Pirmās 3 vietas katrā grupā.

Drošība un citi noteikumi
Sacensību dalībnieku pienākums ir ievērot ceļu satiksmes noteikumus. Īpaša uzmanība jāpievērš atstarotāju un kabatas lukturīšu esamībai, ja sacensības notiek diennakts tumšajā laikā.
Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst pasākuma laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai mārketinga un reklāmas aktivitātēm, kā arī savu personas datu (vārds, uzvārds) publicēšanai rezultātos, tai skaitā sociālajos tīklos un pieteikumu sistēmā.

vadatajs@vadatajs.lv
+37126181387