Ielu orientēšanās #bezkontakta treniņi 3.0

Kas ir Ielene?

Ielene ir bezkontakta ielu orientēšanās treniņu seriāls ar 1h kontrollaiku, tāpēc piemērots ikvienam. Atzīmēšanās ar mobilo telefonu, starts individuāls, vai komandā komandā lidz 2 cilvēkiem, ievērojot 2m distanci. Dodies distancē skrienot vai arī uz velo. Treniņi notiek interesantākajos Rīgas rajonos, piedāvājot dalībniekiem iepazīt Rīgu no citas puses.

Iepriekšējā seriāla rezultāti
-
DEC
Drīz publicēsim posmus
Orientējies bez kontakta

Kas ir ielu orientēšanās treniņi?

Piedzīvojumu orientēšanās treniņi, kuros dalībniekiem stundas laikā individuāli vai komandā lidz 2 cilvēkiem, ievērojot 2m distanci, jāapmeklē kontrolpunkti (KP) pašu izvēlētā secībā. Uzdevums ir, brīvi orientējoties noteiktā apvidū, ar kartes un kompasa (iespējams arī bez kompasa) palīdzību iegūt pēc iespējas vairāk ieskaites punktu, ko piešķir par KP apmeklējumu.

Stāsts par Vadātāju

Kad mūsu pilsēta ir kļuvusi par rutīnu, kad tās ielas tikai savieno ikdienas galamērķus, kad mūsu dienišķos maršrutus nosaka sabiedriskā transporta kustība, sastrēgumi, iespēja nogristies pa kreisi vai Google Maps ieteikumi. Piedāvājam svinēt Rīgu, veltīt pilnu uzmanību tās nomalēm un centriem, tās takām un maģistrālēm, apvadceļiem un strupceļiem. Vadātājs palīdzēs ar bērnišķīgu degsmi atklāt jaunas vietas aiz zināmiem stūriem, pārveidojot pilsētu par spēļu laukumu. Rīgas ielu mīlestības apliecinājums - Ielene.

Vadātājs ir gars, kas maldina cilvēkus - novirza tos uz nepareiza ceļa, īpaši mežos. Vadātājus saista ar neaizgājušiem gariem. Tie parādoties cilvēka miesās un piesoloties par ceļa biedru tiem, kuri vieni paši kaut kur patālu ejot. Citureiz viņš pats nemaz neesot redzams, tikai apmānot braucējam vai gājējam acis tā, ka tas vairs nezina, kurp iet. Dažreiz atkal tikai viņa balss esot dzirdama, un tā esot tāda, kā viņš kliedzis vai slīcis. Bieži vien viņš parādoties arī kāda kustoņa izskatā. Daudzreiz Vadātājs cilvēku pievedot pie pašas nelaimes malas - pie ezera, dziļas upes krasta utt. Tāda vadāšana varot notikt pat pie pašu mājas. Ja vadājamais pārvietojas braukšus, tad esot vislabāki laist zirgam savu vaļu - tad tas atrodot īsto ceļu, jo pie zirga vadātājs neķeroties.

Ticējumi vēsta, ka, apmaldoties mežā, jāpārauj kājas no labās uz kreiso, lai Vadātājs atstājas.

Nolikums

Treniņu norise:
1. Reģistrējies treniņiem www.vadatajs.lv.
2. Saņem karti dienu pirms treniņa vai to laikā, atkarībā no reģistrēšanās laika.
3. Izplāno distanci un ierodies starta vietā kas apzīmēta ar trīsstūri.
5. Ar aplikācijas palīdzību noskenē QR kodu "STARTS"
6. Skrien vai minies 1h.
7. Treniņš beidzas, kad esi noskenējis kodu "FINISH".
8. rezultātus uzzini
facebook lapā

Dalībnieku grupas:
MO - vīrieši no 18 gadu vecuma
WO - sievietes no 18 gadu vecuma
MO40+ - vīrieši no 40 gadu vecuma
WO40+ - sievietes no 40 gadu vecuma
Velo M - vīrieši no 18 gadu vecuma
Velo W - sievietes no 18 gadu vecuma
Velo Komandas - jauktas grupas no 2 dalībniekiem
Skrienam Komandas - jauktas grupas no 2 dalībniekiem

Dalībnieku vecums tiek noteikts uz treniņu dienu - 8.05.2020

Treniņu laiks:
Starts brīvi izvēlētā laikā. Distancē var doties ar kājām vai velo. Kontrollaiks - viena stunda. Par katru kavēto minūti dalībniekam tiek atņemts viens punkts. Pēc kavētām 15 minūtēm dalībnieks tiek diskvalificēts. Visos posmos jāpiedalās vienā grupā. Mainīt grupas nebūs iespējams.

Distance, atzīmēšanās:
Atzīmēšanās notiek, nolasot QR kodus kontrolpunktos. Punktu vērtība kartē no divi līdz 10. Kontrolpunkta vērtību nosakā tā pirmais cipars, ja kontrolpunktam ir 3 cipari tad tā vērtību nosaka pirmie divi cipari. Piem KP102 - vērtība ir 10 punkti. Dalībniekam nepieciešams uzlādēts mobilais telefons ar lejupielādētu mobilo aplikāciju. Tā darbojas gan uz Android (no 5.0), gan iOS (no 10.0) ierīcēm.

Karte:
Kartes mērogs 1:15000 (A4 formāts). Kartes pamatne būs veidota no karšu izdevniecības OPENSTREET materiāliem.
Katram tiks piešķirta viena karte.

Pieteikšanās:
Online www.vadatajs.lv

Dalības maksas:
Reģistrējoties online - 5 EUR visiem dalībniekiem.Komandām 10 Eur.

Kopsavilkums, vērtēšana un kopvērtējums
Treniņu Kopsavilkums tiks publicēti Vadātāja Facebook lapā.Ja vairākiem dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, uzvar tas, kurš punktus savācis īsākā laikā. Pārsniedzot kontrollaiku, par katru (nepilnu) minūti tiek atņemts viens punkts.

Apbalvošana
Pirmās 3 vietas katrā grupā saskaitot kopā 5 labāko posmu rezutlātus. Lai kvalificētos top 3, jāpiedalās vismaz 3 posmos.

Drošība un citi noteikumi
Treniņu dalībnieku pienākums ir ievērot ceļu satiksmes noteikumus. Īpaša uzmanība jāpievērš atstarotāju un kabatas lukturīšu esamībai, ja treniņi notiek diennakts tumšajā laikā.
Piesakoties treniņiem, dalībnieki apliecina, ka neiebilst treniņa laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai mārketinga un reklāmas aktivitātēm kā aŗi savu personas datu (vārds, uzvārds) pubicēšanai rezultātos, tai skaitā sociālajos tīklos un pieteikumu sistēmā.

vadatajs@vadatajs.lv
+37126181387